Gratis bereikbaar op 0800 2000

 

ZonMW heeft twee subsidieoproepen van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis opengesteld. Wie een subsidieverzoek wil indienen, kan dat nog tot 9 september bekendmaken.

Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis biedt handvatten aan de praktijk om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. De Onderzoeksagenda aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling vormt het inhoudelijk kader voor het onderzoeksprogramma.

Het betreft de volgende twee thema’s.

1. Samenwerking, afstemming en regie in de aanpak
Deze subsidieoproep richt zich op onderzoekslijn 2 van de onderzoeksagenda. In deze onderzoekslijn gaat het om actiegericht en empirisch onderzoek om de samenwerking, afstemming en regievoering in de integrale aanpak van huiselijk geweld te verbeteren. Er zijn 4 thema’s in deze onderzoekslijn: samenwerking en regie, integraliteit casuïstiek, efficiënte en samenhangende inrichting en bijdrage technologie.

2. Herstel veiligheid en systeemgerichte aanpak trauma
De subsidieoproep is gericht op onderzoekslijn 3 van de onderzoeksagenda. Traumaklachten komen vaak voor bij slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld. En ook plegers kunnen kampen met achterliggend trauma. Tot nu toe is weinig bekend over effectieve behandeling voor gezinnen waarin traumaklachten voorkomen. Ook is het duurzaam veiligstellen van de slachtoffers een belangrijke uitkomstmaat bij deze onderzoekslijn. Een systeemgerichte aanpak, waarbij ook aandacht is voor plegers, is hierbij van belang.

Meer informatie over de subsidiemogelijkheden
ZonMw.nl

Bron: www.huiselijkgeweld.nl