Gratis bereikbaar op 0800 2000

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling 2019 startte een traject om gedurende een jaar dertig ervaringsverhalen van professionals, ouders en kinderen te delen. Op 16 november, aan de start van de Week van 2020, zal het dertigste verhaal worden gedeeld. Ook verschijnt er dan een podcastserie die dieper ingaat op enkele van de dertig gedeelde verhalen. Lees nu alvast bijvoorbeeld de verhalen van jeugdarts Eveline, gezinswerker Judith, maatschappelijk werker Lianne en pleegmoeder Bianca. 

Waarom is er een Week tegen Kindermishandeling?

In Nederland groeit circa 3% van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. Dit doen we door te leren van 30 ervaringsverhalen van professionals, ouders en kinderen.

Over welke vormen van kindermishandeling gaat de Week?

De ervaringsverhalen en activiteiten in de Week kunnen betrekking hebben op alle vormen van kindermishandeling, of het nu verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik betreft. Of dat kinderen getuige zijn van huiselijk geweld.

 

Je kunt alle verhalen lezen op de website van de Week tegen kindermishandeling 2020.