Gratis bereikbaar op 0800 2000

In het kader van Internationale Vrouwendag, 8 maart, verscheen afgelopen weekend een uitgebreid artikel in de Volkskrant over stalking en moord op vrouwen, ook wel femicide genoemd. Per jaar worden er in Nederland gemiddeld veertig vrouwen vermoord, vooral in huiselijke kring. Judith Kuijpers, directeur van VT Zuidoost-Brabant en Brabant Noordoost leverde samen met partners een bijdrage aan het artikel. Daarin wordt een pleidooi gedaan om dit grote onrecht gezamenlijk en gendersensitief aan te pakken. 

In Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje wordt veel meer aandacht gevraagd voor stalking en vrouwenmoord dan in Nederland, aldus het artikel ‘Femicide’ in de Volkskrant. Demonstranten gaan de straat op, actiegroepen houden het aantal doden bij, lobby wordt gevoerd richting de overheid. Dat is vreemd omdat ook hier, in Nederland, vrouwen worden gestalkt en vermoord. Meestal door mannen die een verbroken relatie of afwijzing niet kunnen verkroppen.  Na tijdelijke aandacht en verontwaardiging over wéér een vermoorde vrouw die onvoldoende hulp en bescherming kreeg, dooft de aandacht weer. Althans, dat lijkt zo, maar achter de schermen wordt hard gewerkt om stalking beter aan te pakken.

Aanpak verbeteren

Een aantal spraakmakende stalkingszaken die tot moord van vrouwen hebben geleid, gaf aanleiding tot uitgebreid onderzoek: wat ging er mis? Gebleken is dat stalking onvoldoende wordt herkend: allemaal schijnbaar losstaande incidenten werden niet in samenhang met elkaar worden beoordeeld. Samen vormen ze een patroon van bedreiging en belaging, met een gigantische impact op de bewegingsvrijheid en mentale gesteldheid van slachtoffers. Ze voelen zich vaak erg angstig. De verschillende betrokken instanties delen onvoldoende informatie met elkaar, juist omdat een losse gebeurtenis nog niet zo veelzeggend hoeft te zijn. Ook privacyregels worden als belemmerend ervaren. En tot slot blijkt uit het onderzoek dat er vaak regie ontbreekt: wie zet de lijnen uit voor de aanpak, wie bewaart het overzicht, wie informeert wie? Dit heeft ertoe geleid dat er momenteel in Nederland hard wordt gewerkt om de signalering en de aanpak van stalking beter op te pakken. Met elkaar! Politie, Openbaar Ministerie, Veilig Thuis en hulpverlening zijn of gaan binnenkort in alle regio’s in Nederland aan de slag met elkaar, ook in Hollands Midden.

Femicide

Het artikel in de Volkskrant gaat uitgebreider in op mogelijke oorzaken van stalkingsgedrag en vrouwenmoord. Hierbij wordt benadrukt dat gender, opvattingen over de sociale rollen van vrouwen en mannen, een grote rol speelt. Je leest hier meer over in het artikel Femicide (link). Helaas is het artikel alleen toegankelijk voor abonnees.