Gratis bereikbaar op 0800 2000

Om kindermishandeling en huiselijk geweld effectief aan te kunnen pakken, is het nodig dat je weet wat er precies speelt. Hoeveel geweld is er in de gezinnen? Hoe vaak komt dat voor? Hoe ernstig is dat geweld? Welke hulp is effectief? Het Verweij-Jonker instituut publiceerde eind vorig jaar de resultaten van het onderzoek Kwestie van een lange adem: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen? Om het lijvig onderzoek breed onder de aandacht te brengen bij gemeenten en professionals zijn een aantal handige materialen uitgebracht.

Voor het eerst is er op grote schaal onderzoek gedaan naar de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Zo’n 1200 ouders en 1500 kinderen in circa 100 gemeenten deden hier aan mee. Anderhalf jaar lang is er gemeten welke problemen er spelen in de gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis. Door meer inzicht te krijgen, weet je beter welke hulp effectief is en welke zorg gemeenten zouden moeten inkopen en organiseren. Met de resultaten kunnen we leren wat werkt en kunnen we samen volgende stappen nemen.

Materialen

Naast het onderzoeksrapport Kwestie van een lange adem (pdf) zijn de volgende materialen beschikbaar.

Bron: Augeo