Gratis bereikbaar op 0800 2000

Bij de aanpak van een onveilige gezinssituatie zijn vaak veel verschillende professionals betrokken. Het is van belang dat zij allemaal hetzelfde denken over veiligheid. Veilig Thuis maakte samen met Augeo Foundation een animatie die de ‘Visie op veiligheid’ uitlegt.

Steeds meer ketenpartners hanteren deze visie als basis voor hun eigen werk en hun samenwerken met anderen. Bijvoorbeeld de politie, het Openbaar Ministerie, Veilig Thuis en steeds meer wijkteams.

Animatie Veilig Thuis

De animatie Visie op veiligheid legt stap-voor-stap uit wat gefaseerde ketensamenwerking inhoudt. Oftewel, welke fasen je doorloopt bij het werken aan veiligheid.

Bron: huiselijkgeweld.nl