Gratis bereikbaar op 0800 2000

Jaarlijks krijgen ongeveer 70.000 kinderen in Nederland te maken met een scheiding. Een scheiding is voor alle gezinsleden een ingrijpende gebeurtenis. Omgaan met ouders die in een echtscheiding verwikkeld zijn, kan heel lastig zijn, zeker als er sprake is van veel strijd tussen de ouders en je kan spreken van een complexe scheiding. Daarom organiseert Veilig Thuis Hollands Midden voor professionals die onder de Wet meldcode vallen online kenniskringen met als thema ‘complexe scheidingen’. Deze zijn op 31 mei, 24 juni, 6 juli en duren ieder een uur.

De eerste en tweede kenniskring worden gegeven door Wendy Tazelaar, trainer en adviseur.
In de eerste kenniskring wordt basisinformatie gegeven over complexe scheidingen:
* Complexe scheiding: feiten en cijfers
* Gevolgen voor kinderen
* Juridische positie van de organisatie
* Rechten en plichten van ouders

In de tweede kenniskring wordt ingegaan op dynamieken die spelen:
* Omgaan met ouders die in een complexe scheiding verkeren
* De kinderen: bewaken belangen van het kind, omgaan met loyaliteit(sconflicten)
* Coöperatief ouderschap versus parallel ouderschap

In de derde kenniskring gaan 2 medewerkers van Veilig Thuis Hollands Midden in op de werkwijze die Veilig Thuis hanteert bij een (vermoeden van) complexe scheiding:
* De praktische stappen vanaf de aanvang (melding) tot het afronden
* Het maken van een analyse
* De houding die zij aannemen naar ouders
* De hulpmiddelen die ze gebruiken om psycho-educatie te geven tijdens de gesprekken
*  Hoe zij ervoor zorgen buiten het conflict te blijven

Meer informatie

Deelname is gratis. Meer informatie over toegang tot de online bijeenkomsten vind je in de Flyer online kenniskring complexe scheiding (download).