Gratis bereikbaar op 0800 2000

Ook in Nederland zijn transgender personen niet altijd veilig. Dagelijks hebben zij te maken met uitsluiting en discriminatie. Ook bij Veilig Thuis kunnen we te maken krijgen met trans personen, bijvoorbeeld als slachtoffer van geweld. Op 20 november schenken we daarom uit solidariteit aandacht aan de internationale Gedenkdag. 

Trans personen worden in Nederland 7x zo vaak mishandeld of daarmee bedreigd dan niet trans personen, in de huiselijke kring en daarbuiten. Deze week nog werd een trans vrouw in Utrecht om het leven gebracht. Meer over geweld tegen trans mensen lees je in het onderzoek Overal op je hoede.

Jaarlijks worden in de week van 20 november de honderden transgender personen die wereldwijd door geweld om het leven zijn gekomen herdacht. Met de Transgender Gedenkdag wordt hier aandacht voor gevraagd. De gedenkdag vindt dit jaar plaats in Amsterdam en Zwolle en is online te volgen, op vrijdagavond 20 november. De link en meer info vind je op de website van het transgendernetwerk.nl.