Gratis bereikbaar op 0800 2000

Dit voorjaar worden in de regio weer 2 trainingen voor aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling en ontspoorde zorg aangeboden. VWS verplicht in het programma “Geweld hoort nergens thuis’, een geschoolde aandachts-functionaris voor organisaties die met de Meldcode huiselijk geweld moeten werken. De aandachtsfunctionaris functioneert als aanspreekpunt (zowel intern als extern) en draagt verantwoordelijkheid voor de interne toets op naleving van de (wettelijke) eisen die aan het besluit verplichte Meldcode gekoppeld zijn. Om deze taken goed uit te voeren, worden in deze training handvatten aangereikt. 

De training is ingericht om de (aanstaande) aandachtsfunctionarissen kennis, competenties en vaardigheden te laten vergroten op vier thema’s: zelfinzicht, de functie van aandachtsfunctionaris, adviseur/coach en beleid. Zelfinzicht is als thema opgenomen, omdat het van belang is dat de aandachtsfunctionaris zuiver en transparant handelt. Dit vraagt dat de aandachtsfunctionaris goed zicht heeft op eigen normen en waarden, eigen eerste gedragsneigingen en eigen processen. In de training wordt gewerkt aan de benodigde competenties.

Lees verder over de inhoud van de training (link)

Raadpleeg de agenda voor de data in 2022 (link)