Gratis bereikbaar op 0800 2000

Hoe herken je trauma? Als je beter kunt signaleren, dan kun je ook eerder een trauma-aanpak op maat in gang zetten. Op die manier kan de professional binnen zijn of haar eigen mogelijkheden bijdragen aan herstel en het doorbreken van geweldspatronen. Een nieuwe tool kan je hierbij helpen.

 

Het deelproject Trauma van het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis heeft een tool uitgebracht voor professionals die in hun werk trauma kunnen tegenkomen en alert willen zijn op trauma door huiselijk geweld en kindermishandeling. De tool is te gebruiken door professionals uit zowel het zorg- en veiligheidsdomein.

Zij vinden hierin antwoorden op vragen als:

  • wat houdt trauma in?
  • wat zijn de gevolgen van trauma? en
  • wat kun je bijdragen aan herstel en toekomstperspectief?

Download Tool Trauma door huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf)

Bron:
www.huiselijkgeweld.nl (link)