Gratis bereikbaar op 0800 2000

Het programma ‘Scheiden zonder schade’ heeft de opbouwfase afgerond. Nu start de uitvoering van de acties en de ontwikkeling van een scheidingsprocedure en scheidingsloketten. Dat heeft minister Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade ging op 1 september vorig jaar van start, in opdracht van de ministers van JenV en VWS en in partnerschap met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het heeft als doel de schade bij kinderen zoveel als mogelijk te voorkomen als ouders uit elkaar gaan.

Regiolabs
In juni is de kwartiermakersfase afgerond en is een begin gemaakt met de uitvoeringsfase. De komende tijd gaan professionals aan de slag met regiolabs in de arrondissementen Den Haag en Oost-Brabant. Hiervoor zijn professionals vanuit zorg en sociaal domein samengebracht met professionals uit de juridische wereld en de rechtbank. Zij zijn nodig om complexe scheidingen te voorkomen. In de regiolabs gaan deze professionals aan de slag met het ontwikkelen en testen van de nieuwe scheidingsprocedure, verschillende vormen van een scheidingsloket, een gezinsvertegenwoordiger en een steunfiguur kind.

Meer informatie
externe linkVNG.nl

Bron: www.huiselijkgeweld.nl