Gratis bereikbaar op 0800 2000

Meisjes met een Turkse, Marokkaanse of Hindoestaanse achtergrond lopen verhoogd risico op shame sexting, ook in zogenaamde expose-groepen van jonge mannen. Hun reputatieschade en de gevolgen daarvan kunnen groot zijn, vanwege het belang dat de gemeenschap hecht aan de seksuele eer van meisjes en vrouwen. Dit maakt hen extra kwetsbaar voor chantage en misbruik. En de gevolgen – kans op verstoting of ander eergerelateerd geweld – kunnen groot zijn. Kennisplatform voor Integratie & Samenleving (KIS) ontwikkelde een toolkit Praten over shame sexting voor ouders, professionals en vrijwilligers.

Ouders met een migratieachtergrond hebben behoefte aan concrete steun van sociaal professionals bij hun vragen rond shame sexting, ook vragen vanuit hun religie. Professionals ervaren de noodzaak om het gesprek aan te gaan, maar ervaren op hun beurt vaak onzekerheid over hoe ze dit, op een cultuursensitieve manier, kunnen doen. In de toolkit van KIS vind je een brochure bedoeld voor professionals en vrijwilligers die in contact staan met ouders/gezinnen met een migratieachtergrond: hulpverleners, wijkteammedewerkers, opvoedondersteuners en leerkrachten. Je vindt hier de volgende informatie in de brochure (link):

  • Wat is shame sexting en exposing? Wie worden slachtoffer en welke risico’s lopen zij?
  • Wie zijn de plegers, wat zijn hun motieven en wat is het wettelijk kader?
  • Wat weerhoudt ouders om over dit thema te praten?
  • Wat hebben ouders van professionals nodig, ook bij hun religieuze vraagstukken?
  • Adviezen en aandachtspunten voor (groeps)voorlichting en gesprekken met ouders over online weerbaarheid.

Naast de brochure bestaat de toolkit uit deze overzichtskaart (link) met handige tools en dit animatiefilmpje (link) als gespreksopener. En ook het artikel Praten met ouders over shame texting (link) bevat veel waardevol informatie en tips.