Gratis bereikbaar op 0800 2000

Ouders van kinderen die seksueel worden uitgebuit, willen meer ondersteuning van hulpverlening en de opsporingsdiensten in het beschermen van hun kinderen. Dit blijkt uit de verkenning ‘Ouders aan het woord’ die Fier vandaag presenteert. Fier, Koraal en Sterk Huis starten vandaag ook een online campagne gericht op ouders: ‘Niet mijn kind’.

Campagne Niet mijn kindDe drie organisaties werken al enige tijd samen om de hulpverlening aan kinderen, jongeren en ouders die te maken hebben met mensenhandel te verbeteren. De grote onzekerheid van ouders over hun kinderen is een groot punt van aandacht.

Ouders aan het woord (link naar download) is een eerste verkenning naar de ervaringen van ouders van seksueel uitgebuite kinderen in Nederland. Negen ouders van wie de dochter (vermoedelijk) slachtoffer was van seksuele uitbuiting werden hiervoor geïnterviewd. Niet eerder is in Nederland een dergelijke verkenning gedaan.

In het onderzoeksrapport van Fier staan vier verbeterpunten, waaronder de vraag om het inrichten van specifieke ondersteuning voor ouders van wie de kinderen (vermoedelijk) seksueel worden uitgebuit.

Negatieve spiraal

“Het doel van deze verkenning is tweeledig en sluit aan op de ervaringen binnen de gespecialiseerde hulp”, vertelt Fier-onderzoeker Ferdi Bekken. “Allereerst wilden we meer zicht krijgen op de impact van seksuele uitbuiting op de ouders van het slachtoffer. Daarnaast wilden we onderzoeken of en waar er mogelijkheden liggen om de ouders beter te ondersteunen en te helpen als hun kind seksueel wordt uitgebuit. We hebben geconstateerd dat deze gezinnen in een negatieve spiraal belanden, waardoor de situatie rondom hun kind steeds schrijnender en complexer wordt. Ouders geven aan onvoldoende te begrijpen wat er gebeurt, niet goed te weten wat te doen, de grip op hun kind te verliezen en moeite te hebben om overeind te blijven.”

Campagne en website

Aansluitend op het onderzoek lanceren Fier, Koraal en Sterk Huis vandaag de campagne en de website Niet mijn kind (link). Op de website wordt informatie gegeven over seksuele uitbuiting onder jongeren, en waar ouders terechtkunnen voor advies en hulp.

“Ouders hebben in de beginfase vaak een ‘onderbuikgevoel’ of een vermoeden dat er sprake is van seksuele uitbuiting, maar ze hebben weinig zekerheid en krijgen die ook niet eenvoudig”, zegt Lian Smits, bestuurder van Sterk Huis. “Ze maken zich zorgen om hun kind en constateren een gedragsverandering die ze niet kunnen verklaren. Deze periode kenmerkt zich door onzekerheid, verwarring en onbegrip.” De campagne Niet mijn kind speelt hier op in. “We willen ouders aansporen om hun onderbuikgevoel serieus te nemen, en geven hen tips over wat ze concreet met hun vermoedens kunnen doen.”

 

Publicaties

Rapport Ouders aan het woord (link naar download)

 

Bron: huiselijkgeweld.nl (link)