Gratis bereikbaar op 0800 2000

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) hebben in samenwerking met Veilig Thuis-organisaties een gezamenlijke campagne rondom het onderwerp Huiselijk Geweld en Ouderenmishandeling ontwikkeld, een vervolg op de campagne tegen kindermishandeling begin dit jaar. Gedurende de looptijd van de campagne komen er verschillende vormen van huiselijk geweld naar voren. Op 12 juni is gestart met het onderwerp ouderenmishandeling. In het najaar komt ook partnergeweld aan bod. 

De campagne is een doorontwikkeling van de eerdere campagne: Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor? In die huidige campagne staat het in actie laten komen van de omstander centraal. De campagne wil omstanders laten weten dat zij een verschil kunnen maken bij vermoedens van huiselijk geweld of ouderenmishandeling, ondanks de vele twijfels die zij hierbij vaak ervaren. De aanpak van huiselijk geweld en ouderenmishandeling is immers iets van ons allen.

Met de lancering van de campagne start ook het uitzenden van de tv-commercials op televisie. Bekijk hier de 2 filmpjes:
Financieel misbruik
Lichamelijke mishandeling