Gratis bereikbaar op 0800 2000

Het Leger des Heils heeft een compensatieregeling en een nazorgtraject beschikbaar gesteld voor mensen die in het verleden slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik. Hiermee wil het Leger des Heils recht doen aan het leed dat slachtoffers is aangedaan en een handreiking bieden voor mogelijk herstel. Het Leger des Heils betreurt dat dit misbruik destijds binnen de organisatie heeft plaatsgevonden.

 

Een aantal jaren geleden werd het Leger des Heils geconfronteerd met misbruik dat in de jaren ’70 van de vorige eeuw binnen één gezin door betrokkenen van het Leger des Heils zou zijn gepleegd. Na diverse gesprekken werd een compensatieregeling afgesproken. In de periode die volgde werd het Leger des Heils zich meer bewust dat er in het verleden misbruik heeft plaatsgevonden bij het Leger des Heils. Verschillende slachtoffers hebben zich nadien gemeld. Deze misbruikzaken waren voor het Leger des Heils aanleiding om met open ogen naar het eigen verleden, naar het heden en naar de toekomst te kijken. Er ontstond behoefte om tot een bredere regeling te komen.

Nazorg

De compensatieregeling en nazorgtraject zijn nu beschikbaar. De regeling is voor slachtoffers van misbruik welke heeft plaatsgevonden bij het Leger des Heils. Voor nazorg biedt het Leger des Heils een traject van begeleiding aan bij externe gedragsdeskundigen. Daarnaast biedt het Leger des Heils geestelijke zorg aan. De regeling betreft misbruikzaken die verjaard zijn en die daarom niet meer door slachtoffers voor de rechter kunnen worden gebracht.

Vier jaar

Voor de uitvoering van de compensatieregeling is een onafhankelijk klachten- en compensatiecommissie ingesteld. De regeling is ondergebracht bij het Centraal Bureau Klachtenmanagement Zorg (CBKZ) te Gorinchem. De regeling geldt voor vier jaar, vanaf 1 maart 2021 tot 28 februari 2025. Eventuele slachtoffers kunnen zich melden bij het Leger des Heils.

Meer informatie: www.legerdesheils.nl/handreiking (link)