Gratis bereikbaar op 0800 2000

Veilig Thuis heeft folders voor anderstaligen gemaakt. Hierin wordt de werkwijze van Veilig Thuis uitgelegd in het Arabisch, Engels en Pools. Het kan handig zijn deze informatie te verstrekken aan personen die het Nederlands niet goed machtig zijn. Let wel op: als een anderstalige in contact met Veilig Thuis wil treden en vertaling nodig heeft, dan is het nodig om bij dit eerste contact een tolk te betrekken. Dit staat ook in de folder vermeld. Op deze manier kan de Veilig Thuis-medewerker goed inschatten wat nodig is aan vertaling bij eventuele verdere gesprekken.

Andere talen/Other languages(link)