Gratis bereikbaar op 0800 2000

Door vroegtijdig te signaleren van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland kunnen professionals veel leed bij jongeren en vrouwen voorkomen. Jaarlijks worden er jongeren gedwongen te trouwen en kinderen, jongeren en vrouwen achtergelaten in het buitenland. Het LKHA start de campagne Herkenbaar? om meer bekendheid hieraan te geven, zodat professionals beter in staat zijn de signalen en risico’s op te merken.

 

Alert zijn

Via een LinkedIn-campagne geeft het LKHA meer bekendheid over de problematiek die schuilgaat achter huwelijksdag en achterlating en de rol van de professional. Diny Flierman, manager LKHA: ‘Huwelijksdwang en risico’s op achterlating zijn niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld. Door professionals alert te maken dat ook zij in hun werk iemand kunnen treffen die mogelijk slachtoffer is of wordt en welke stappen ze dan kunnen zetten, hopen we meer mensen te helpen en huwelijksdwang en achterlating te voorkomen.’ .

 

Filmpjes en folders voor en door slachtoffers

Op de site van het LKHA vertellen enkele jongeren in korte filmpjes (link) hoe ze te maken hebben gehad met huwelijksdwang. Ook zijn er folders (link) in diverse talen op de site beschikbaar voor slachtoffer met belangrijke informatie en praktische tips.

Bron: huwelijksdwangenachterlating.nl (link)