Gratis bereikbaar op 0800 2000

De factsheet Huiselijk Geweld van Movisie is geactualiseerd. Hierin lees je algemene cijfers over huiselijk geweld en wordt ingezoomd op enkele specifieke vormen.

In de factsheet is ondermeer te lezen dat het CBS in opdracht van het WODC een bevolkingsonderzoek uitvoerde naar de prevalentie van slachtofferschap van huiselijk geweld en seksueel geweldt. Cijfers hebben betrekking op de bevolking van 16 jaar en ouder in Nederland (steekproef) en op de periode april 2019-april 2020. Acht% gaf aan in die periode slachtoffer te zijn geweest van een of meerdere vormen van huiselijk geweld (omgerekend zou dat neerkomen op naar schatting 1,2 miljoen personen in Nederland). Verbale agressie is hierbij niet meegeteld, cijfers zouden dan hoger uitkomen. En 11% gaf aan in de genoemde periode slachtoffer van seksueel geweld te zijn geweest (omgerekend zou dat neerkomen op 1,6 miljoen personen).

Meer cijfers en informatie lees je in de Factsheet Huiselijk Geweld 2021 (link)