Gratis bereikbaar op 0800 2000

De MantelScan is een instrument voor professionals in zorg en welzijn om samen met zorgvragers en mantelzorgers een (mantel)zorgnetwerk in kaart te brengen, waarbij aandacht is voor de kracht en risico’s van dat netwerk. Het helpt overbelasting of het risico daarop in kaart te brengen. Daarmee kan mogelijk ouderenmishandeling voorkomen worden. De MantelScan is een aantal jaren geleden opgenomen in de databank effectieve interventies. Movisie roept gebruikers van de MantelScan op om de ervaringen te delen voor de herbeoordeling. 

 

De scan biedt visuele hulpmiddelen die helpen bij het structuren van alle informatie over een netwerk. Informatie over het netwerk is belangrijk, omdat zorgen vaak verder reikt dan slechts het contact tussen één zorgvrager en één mantelzorger. In de bijbehorende handreiking MantelScan worden stapsgewijs alle onderdelen van de MantelScan toegelicht.

Movisie roept gebruikers op feedback te geven. In een telefonisch interview van ongeveer 15 minuten kunnen gebruikers hun ervaringen delen die vervolgens meegenomen worden in de herbeoordeling.

Meer info over aanmelding voor het interview vind je op de site van Movisie (link).
Mocht je nog onbekend zijn met het instrument en wil je het gaan gebruiken, dan vind je op genoemde website ook de MantelScan en de bijbehorende handreiking.

Bron: Movisie.nl