Gratis bereikbaar op 0800 2000

Eén op de vijf jongens en mannen is slachtoffer van seksueel misbruik. Opvallend is dat maar weinig van hen professionele hulp zoeken, terwijl ze wel last van de gevolgen hebben. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) wil hier verandering in brengen met een online campagne specifiek gericht op mannen die het slachtoffer zijn van (online) seksueel misbruik. De boodschap: wij zijn er ook voor jullie.

De campagne
Hecht Zorg en Veiligheidshuis Hollands Midden* en het CSG werken waar nodig samen in de zorg voor acute slachtoffers van seksueel geweld. Wij steunen het CSG in deze campagne om aandacht te vragen voor deze vorm van seksueel geweld. De online campagne voor mannelijke slachtoffers van seksueel geweld is gestart in juni. In vijf weken delen verschillende mannen hun ervaring met seksueel misbruik. Op de website van het CSG is een speciale pagina ingericht over mannen en seksueel geweld. Hier zijn ook de verhalen van de slachtoffers te vinden. Zie: www.centrumseksueelgeweld.nl/mannen.

Over het Centrum Seksueel Geweld
Het Centrum Seksueel Geweld is een plek waar slachtoffers van aanranding of verkrachting hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben: forensische, medische en psychische hulp. Bij het Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting specialistische zorg te geven. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen bij het CSG terecht door te bellen naar: 0800-0188 of te chatten via: chatmetcsg.nl. Meer informatie over het CSG is te vinden op centrumseksueelgeweld.nl.

*) Veilig Thuis is onderdeel van het Zorg- en Veiligheidshuis.