Gratis bereikbaar op 0800 2000

Signalen huwelijksdwang en achterlating vaak niet herkend

Loyaliteit slachtoffers maakt blind Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) waarschuwt dat signalen van huwelijksdwang en achterlating vaak worden gemist, waardoor honderden Nederlandse jongeren tijdens de zomervakantie risico lopen. Uit...

Vermoeden van ouderenmishandeling? Vraag advies aan Veilig Thuis.

Signaleer je een situatie met een oudere die je zorgen baart? Maak je je zorgen om de veiligheid van een oudere? Vermoed je ouderenmishandeling? Deel die zorgen met Veilig Thuis Hollands Midden. Veilig Thuis denkt mee over mogelijke oplossingen en adviseert wat je...

Huiselijk geweld tegen LHBTIQ+ personen

Veilig Thuis is een meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, ook als dit zich richt tegen LHBTIQ+ personen. Om slachtoffers op tijd te helpen is het belangrijk dat de omgeving alert is op signalen van de slachtoffers. Door LHBTIQ+ geweld binnen...

Start campagne ‘Wijzer met de meldcode’

Tips, ervaringen en aanbevelingen uit de praktijk voor professionals die werken met de meldcode  De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan dat bedoeld is om professionals te helpen eerder en beter te handelen als zij een vermoeden hebben...

Orange the World

Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. De dagen daartussen zijn...

Week tegen Kindermishandeling: ‘Praat met elkaar’

‘Praat met elkaar’. Dat is het thema van de 10de editie van de Week tegen Kindermishandeling die loopt van 14 tot 20 november 2022. “In Nederland worden naar schatting minimaal tussen de 90.000 en 127.000 kinderen verwaarloosd, mishandeld of misbruikt en zijn er nog...

Huwelijksdwang en achterlating

De vakantieperiode komt eraan, een periode waarin er meer risico is op gedwongen huwelijken en achterlating. Jaarlijks worden jongeren achtergelaten of gedwongen tot een huwelijk in het buitenland, terwijl ze dachten op vakantie of familiebezoek te gaan. In dit...

Campagne over seksueel geweld bij mannelijke slachtoffers

Eén op de vijf jongens en mannen is slachtoffer van seksueel misbruik. Opvallend is dat maar weinig van hen professionele hulp zoeken, terwijl ze wel last van de gevolgen hebben. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) wil hier verandering in brengen met een online campagne...