Gratis bereikbaar op 0800 2000

Vermoedt je dat je cliënt of patiënt slachtoffer is van een geweldsmisdrijf, een calamiteit of geweld in huiselijke kring? Op het Platform van Professionals van Slachtofferhulp Nederland vind je praktische hulp, kennis en advies om een slachtoffer te herkennen en te helpen. Zoals tips en tools, trainingen in het ondersteunen van slachtoffers en advies bij doorverwijzen. Ook kunnen de experts van Slachtofferhulp Nederland je adviseren over beleid en betrokken partijen ontzorgen bij calamiteiten.

‘Uit een onderzoek van Slachtofferhulp blijkt dat professionals vooral behoefte hebben aan specifieke kennis over slachtofferschap, aldus Helma Bovens, projectleider Innovatie van Slachtofferhulp Nederland. ‘Wat zijn de rechten van het slachtoffer, hoe ziet het strafproces eruit, waar moet het slachtoffer rekening mee houden, wat doet dit in de relatie met de hulpverlener? Niet iedereen krijgt de ondersteuning waar hij of zij recht op heeft. Wij proberen daarom professionals zo goed mogelijk toe te rusten. Slachtoffers hoeven echt niet allemaal bij ons terecht te komen, maar het is wel belangrijk dat professionals weten dat ze een beroep op ons kunnen doen. We hebben zoveel expertise in huis, maak daar gebruik van.’ Op het online Platform staat veel praktische informatie. Ook is het mogelijk om een casus aan een lid van het Expertteam voor te leggen.

Meer informatie vind je op het Platform voor Professionals (link)

Bron: ZorgenWelzijn